GLAUKONIT SEM

SEM – scanning electron micriscope – elektronowy mikroskop skaningowy

Zdjęcia glaukonitu z Niedźwiady wykonane przez dr hab. Michała Skibę z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.