PARTNERZY			

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie			


			


			

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie			


			


			

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie			


			


			

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie			


			


			

Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach			


			


			

Polska Akademia Nauk			


			


			

GeoExpert International