PROJEKT

Udokumentowaliśmy

PIERWSZE W POLSCE ZŁOŻE GLAUKONITU

doprowadzając do końca:

Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania złoża glaukonitu „Niedźwiada” wraz z kopalinami towarzyszącymi.

Decyzja nr RŚ-IV.7422.1.38.2016.MASK wydana przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Lokalizacja: Brzeźnica Leśna, województwo Lubelskie.

Nadzór merytoryczny:

Kompetent Person Projektu: prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, Geolog Europejski nr 751.

W 2015 roku wykonano 32 odwierty rdzeniowe o średnicy wewnętrznej rdzenia 146 milimetrów.

W 2016 roku wykonano 49 odwiertów szerokodymensyjnych o średnicy zewnętrznej 1500 milimetrów.

W badanym terenie warstwę górną (około 15 metrów) stanowią dobrej jakości piaski kwarcowe. Poniżej znajduje się warstwa iłów glaukonitowych o miąższości średnio 6-7 metrów. Na głębokości około 22 metrów znajduje się podłoże kredowe.

GLAUKONIT

GLAUKONIT został poddany analizom w celu dokładnej identyfikacji jego składu mineralnego. Wyniki pozwolą na opracowanie technologii wzbogacania i całego procesu technologicznego. Badania wykonują dla nas:

 

  • laboratorium AGH w Krakowie,
  • laboratorium Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • laboratorium Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie,
  • laboratorium ACME w Kanadzie.

W 2016 roku został przeprowadzony test technologiczny iłów glaukonitowych w celu opracowania optymalnej technologii wydobycia oraz określenia przydatności tej kopaliny do konkretnych zastosowań w rolnictwie oraz w przemyśle.

 

GLAUKONIT jest minerałem o szerokim spektrum zastosowań:

  • w stanie surowym lub po przeróbce termicznej stosowany jako najwyższej jakości ekologiczny nawóz mineralny,
  • filtracja wody pitnej (wiąże metale ciężkie);produkcja nietrujących farb ochronnych, odpornych na kwasy i zasady,
  • produkcja nietoksycznych barwników (farby mineralne i kredki),
  • wymieniacz jonowy do zmiękczania wody,
  • wykorzystywany w przemyśle włókienniczym, cukrowniczym oraz browarnictwie.

 

Dotychczas, w Polsce nie było ani jednego, udokumentowanego złoża GLAUKONITU. Mamy nadzieję, że wpisanie „GLAUKONITU z Niedźwiady” do Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, w perspektywie czasu da szansę na rozwój całego regionu i nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.

 

Poniżej znajdują się linki, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o samym GLAUKONICIE i jego potencjalnym zastosowaniu:

 

Wszelkie informacje o postępie naszych działań, można zobaczyć w zakładce AKTUALNOŚCI.