Rozpoczęliśmy eksploatację kopaliny głównej tj. piasków skaleniowo-kwarcowych.

Jednocześnie zaczęliśmy  budowę bariery hydroizolacyjnej, metodą tak zwanej injekcji strumieniowej (jet grouting).

Technologia, którą zastosowaliśmy do „odcięcia systemu wodonośnego” wykorzystuje wysokoenergetyczny, skoncentrowany strumień zaczynu wiążącego do formowania w gruncie konstrukcji, która nie przepuszcza wody.
Stosujemy najwyższe standardy ochrony środowiska. Dzięki zastosowaniu tej innowacyjnej technologii zachowany zostaje stabilny  poziom wód gruntowych, co ma podstawowe znaczenie dla okolicznych upraw rolnych.