Zakończyliśmy budowę pierwszej części bariery hydroizolacyjnej (umożliwiającej eksploatację kopaliny głównej – piasków skaleniowo-kwarcowych), metodą tak zwanej injekcji strumieniowej (jet grouting). Nadal kontynuujemy eksploatację piasków skaleniowo-kwarcowych i w międzyczasie rozpoczęliśmy drugi etap budowy bariery hydroizolacyjnej – tym razem utworów eoceńskich/glaukonitowych – stanowiących kopalinę towarzyszącą.
Dzięki zastosowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska oraz innowacyjnej technologii, zachowamy nienaruszony i co najważniejsze stabilny poziom wód gruntowych, otaczających nasz projekt pól uprawnych.