Wizytacja IUNG’u

Wizytacja IUNG’u

Nasze pole doświadczalne po raz kolejny gościło przedstawicieli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach. Celem wizyty było porównanie poszczególnych sektorów upraw kukurydzy pod względem wydajności plonów...

Czytaj więcej!