Nasze pole doświadczalne po raz kolejny gościło przedstawicieli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach. Celem wizyty było porównanie poszczególnych sektorów upraw kukurydzy pod względem wydajności plonów oraz pobranie próbek celem przeprowadzenia szczegółowych badań i analiz.

 

Ważenie kolb kukurydzy

Dr Tamara Jadczyszyn (IUNG) oraz Marek Skrzypek (Stellarium)