Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada Andrzej Tchórz wraz z Wójtem Januszem Marzędą. Panowie kosztują pierwsze w Polsce ziemniaki wyhodowane na glaukonicie z Niedźwiady.

Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada Andrzej Tchórz wraz z Wójtem Januszem Marzędą. Panowie kosztują pierwsze w Polsce ziemniaki wyhodowane na glaukonicie z Niedźwiady.