Porównanie plonów pszenicy, z tej samej powierzchni, z różnych sektorów. Sektor 6C był uprawiany na glaukonicie.

Porównanie plonów pszenicy, z tej samej powierzchni, z różnych sektorów. Sektor 6C był uprawiany na glaukonicie.