Informacja o wyborze wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2017 dotyczącym opracowania technologii wzbogacania glaukonitu w celu wprowadzenia na rynek ekologicznego nawozu glaukonitowego ogłoszonego przez Stellarium sp. z o.o. w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Bony na innowacje dla MŚP.