W dniu dzisiejszym zostało podpisane przez dyrektora naukowego/prokurenta prof. dr hab. inż. Janusza Igrasa oraz prokurenta Jana Palucha, porozumienie o wspólnej realizacji projektów naukowo-badawczych Instytutu Nowych Syntez Chemicznych i firmy Stellarium. Strony porozumienia wyznaczyły swoich przedstawili w osobach dr Piotra Ruska (INS) oraz Marka Skrzypka (Stellarium).

Na zdjęciu od lewej: Marek Skrzypek, Jan Paluch, prof. dr hab. inż. Janusz Igras.

Mamy nadzieję, że nasza wzajemna współpraca przyczyni się do stworzenia nowego ekologicznego nawozu na bazie glaukonitu i za razem polepszenia polskiego rolnictwa.