Dzisiejszego dnia gościliśmy w terenie dr. hab. Michała Skibę – przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego, eksperta z dziedziny minerałów ilastych, przewodniczącego Sekcji Minerałów Ilastych Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego.

Podczas wizyty ustaliliśmy zakres badań laboratoryjnych kopaliny glaukonitowej, pod kątem przydatności w rolnictwie i nie tylko.

Na zdjęciu od lewej: Jan Paluch, dr hab. Michał Skiba, Karolina Kielczyk.