W dniu dzisiejszym specjaliści z Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa, przeprowadzili badania geofizyczne naszego terenu. Analiza metodą magnetyczną należy do grupy geofizycznych metod pasywnych, która wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi oraz jego oddziaływanie na tzw. ośrodek geologiczny. Badanie polega na rejestrowaniu niewielkich odchyleń natężenia i kierunku pola magnetycznego wywołanego przez zalegające struktury geologiczne. Obserwacje pola magnetycznego prowadzone są magnetometrami. Obecnie produkowane urządzenia pomiarowe działają z wykorzystaniem zjawisk na poziomie jądrowym, tzn. zachowania się elektronów i protonów w atomach umieszczonych w ziemskim polu magnetycznym. Najnowsza aparatura stosowana w badaniach magnetycznych to magnetometry protonowe wykorzystujące jako nośnik informacji protony wodoru oraz magnetometry cezowe wykorzystujące pary nieradioaktywnego cezu C-137.