W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą sporządzoną przez nas dokumentację geologiczną złoża piasków kwarcowo-skaleniowych i kopalin towarzyszących.

Powyższy dokument to efekt naszej trzyletniej pracy zarówno w terenie, jak i prac kameralnych.