W dniu 29 listopada, w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie nasza firma zaprezentowała kolekcję minerałów z Niedźwiady, Polski i ze Świata. Prezentowane okazy pochodziły z kolekcji znanych i cenionych w świecie kolekcjonerów – Jolanty i Jacka Szczerbów, Adama Piestrzyńskiego oraz firmy Stellarium. Wystawę uświetniła gablota prezentująca jedyny na świecie meteoryt z Niedźwiady wraz z tzw. okruchem sukcynitu impaktytowego (bursztyn noszący ślady plastycznej deformacji). Wystawa minerałów była podsumowaniem dwuletnich prac geologicznych prowadzonych na terenie Gminy Niedźwiada.

Wystawę honorowym patronatem objął Starosta Lubartowski, Pan Fryderyk Puła.

Po krótkim wstępie kierownika projektu wystawę otwarli poprzez uroczyste przecięcie wstęgi:

Geolog Wojewódzki – Joanna Policha

Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Łukasz Gołąb

Wójt Gminy Niedźwiada – Janusz Marzęda

 

Historia paleometerorytu „Niedźwiada” została przedstawiona przez dr Lucjana Gazdę z Politechniki Lubelskiej, który krótkim wykładem nakreślił „tło geologiczne” gabloty z Niedźwiady.

Wystawa została podzielona na 3 części:

 

  • Niedźwiada
  • Polska
  • Świat

Dziękujemy za liczny udział w zorganizowanej przez nas wystawie mieszkańcom Niedźwiady, Lubartowa i okolic, Wójtowi Gminy Niedźwiada, dyrektorom, nauczycielom i uczniom szkół oraz wszystkim odwiedzającym.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa spełniła rolę nie tylko pokazową, ale także edukacyjną.

Organizatorzy wystawy:

Od lewej: Ewa Marzęta, Jan Paluch, Jacek Szczerba, Jolanta Szczerba, Kamil Walczak, Marek Skrzypek oraz po drugiej stronie obiektywu Karolina Kielczyk.

Składamy podziękowania dla dziennikarzy, którzy odwiedzili i zrelacjonowali zorganizowaną przez nas wystawę: