W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz firmą Stellarium. Umowę podpisali:

Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. Stanisław Baran

Prokurent firmy Stellarium – Jan Paluch

Wzajemna kooperacja będzie polegać na przeprowadzeniu szeregu badań i doświadczeń dotyczących zastosowania ekologicznego nawozu glaukonitowego w rolnictwie. Strony porozumienia wyznaczyli swoich przedstawicieli celem dokonywania szczegółowych uzgodnień i koordynacji prac realizowanych w ramach powyższego porozumienia:

dr Alina Kolwalczyk-Juśko – Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Marek Skrzypek – Przedstawiciel Stellarium Sp. z o.o.; manager

Na zdjęciu od lewej: Marek Skrzypek, Jan Paluch, prof. dr hab. inż. Stanisław Baran, dr Alina Kowalczyk-Juśko.

Po podpisaniu porozumienia Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymał w prezencie egzemplarz monografii pod redakcją dr Lucjana Gazdy – „Lubelski Bursztyn”.