Stellarium Sp. z o.o. wygrała przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w gminie Niedźwiada należących do Marszałka Województwa Lubelskiego. Nasza oferta była najlepsza i dzięki temu dysponujemy dodatkowymi, ponad 68 ha ziemi rolnej, na której zamierzamy prowadzić eksperymentalne uprawy roślin na bazie ekologicznego nawozu glaukonitowego.

Mapa z „obszarów przetargowych”. Stellarium złożyła najlepszą ofertę na dzierżawę obszarów nr: 1,2,3 i 4.