W dniu dzisiejszym miała miejsce kontrola naszego pola doświadczalnego przez Państwowy Instytut Badawczy – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Celem prowadzonych agronomiczno-środowiskowych badań, jest ocena nawożenia w kształtowaniu żyzności gleby oraz ekonomiczna efektywność wzrostu plonów, po użyciu ekologicznego nawozu glaukonitowego.

Doświadczenie polowe nadzoruje Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Państwowego Instytutu Badawczego – dr Tamara Jadczyszyn, a managerem projektu  „Ocena rolniczej przydatności glaukonitu” jest Marek Skrzypek.

W trakcie wizyty pobrano próbki glebowe celem przeprowadzenia analiz jakościowych.

Już na tym etapie można zaobserwować pozytywny wpływ glaukonitu na rozwój i wzrost roślin.