Po raz kolejny nasze pole doświadczalne gościło przedstawicieli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach. Tym razem celem wizyty było porównanie poszczególnych sektorów pod względem wydajności plonów oraz pobranie próbek celem przeprowadzenia szczegółowych badań i analiz.

Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych, po zakończeniu wizyty kontrolnej zebraliśmy plony pszenicy jarej. Każdy sektor został oddzielnie skoszony, spakowany i zważony. Po wykonaniu analizy ilościowej rośliny czeka analiza jakościowa w laboratoriach Instytutu w Puławach.